Databázy

Dôležitou kapitolou našich poradenských služieb je správa širokej palety relačných databáz. Naši konzultanti sú certifikovaní na inštalácie, upgrady a údržbu:

  • Oracle RDBMS
  • SAP HANA
  • Microsoft SQL Server
  • IBM DB2 LUW
  • MaxDB
  • SAP ASE

Dôraz kladieme na optimalizácie výkonu, stabilitu a zabezpečenie Vašich dát.