Off-site

Při off-site outsourcingu odvádí náš pracovník práci v našich prostorech prostřednictvím vzdáleného připojení. Výhodou je nižší cena, odpadají náklady na pracovní místo a jeho vybavení. Zároveň má za sebou tým specialistů a poradí si i se složitými problémy ve velmi krátkém čase. Tento scénář je ideální jak pro jednorázové akce (instalace, upgrade, migrace systémů), tak i pro dlouhodobější úkoly (běžná údržba, programování, reporting atd.).