Advanced Reorg

Advanced Reorg for SAP and DB2 je uceleným softvérovým produktom, ktorý umožňuje automatizovanú optimalizáciu databáz DB2 for LUW od verzie 9.5 nahor.

Automaticky kontroluje stav tabuliek s ohľadom na ich fragmentáciu, kompresný pomer a vhodnosť zvoleného algoritmu, preveruje tiež stav indexov a LOB objekov.

Zvolené databázové objekty optimalizuje priebežne a inteligentne podľa príslušnej priority, v závislosti od aktuálneho použitia objektu a vyťaženia systému. Volí vždy tú najvýhodnejšiu metódu (online reorg, offline reorg, table move, s rekompresiou, alebo bez) s ohľadom na inštalovanú verziu DB2. U bežného systému SAP ERP tým zníži a udržuje veľkosť aj rast databázy cca o 30% a znižuje dobu odozvy priemerne až o 50%.

Advanced Reorg for SAP and DB2 doplňuje a zjednodušuje správu databáz a tým výrazne znižuje náklady na ich prevádzku.
 
Radi Vám predložíme reálne výsledky dosiahnuté v praxi.