Analýza kódu ABAP

Väčšina implementácií SAP R/3 obsahuje značné množstvo vlastného vývoja. Kód písaný zčasti svojpomocou, zčasti menej skúsenými dodávateľmi často vykazuje nedostatky či už vo výkone a zabezpečení, tak i v kvalite používateľského rozhrania. Zvyčajne sú vlastné programy vyvíjané ešte pred Go-Live, teda v dobe, kedy produktívny systém obsahuje len zlomok plánovaného objemu dát. Neskôr, ako pribúdajú dáta a požiadavky vyplývajúce z prevádzky, prestáva existujúce riešenie stačiť.

Ponúkame rýchlu analýzu slabín, okamžitú opravu triviálnych problémov a súhrn odporúčaní pre vývoj kódu nového, ako aj odhad nákladov pre dlhodobejšie stratégie.