Analýza ABAP kódu

Většina implementací SAP R/3 obsahuje značné množství vlastního vývoje. Kód psaný zčásti svépomocí, zčásti méně zkušenými dodavateli často vykazuje nedostatky jak ve výkonu a zabezpečení, tak i v kvalitě uživatelského rozhraní. Zpravidla se vlastní programy vyvíjí před Go-Live, tedy v době, kdy produktivní systém obsahuje jen zlomek dat. Později, s přibývajícími daty a požadavky, jež z provozu vyplynou, přestává dosavadní řešení stačit.

Nabízíme rychlou analýzu slabin, okamžitou opravu triviálních problémů a souhrn doporučení pro vývoj kódu nového, jako i odhad nákladů vhodné strategie.