SAP Basis SLA

V malom a strednom segmente firiem s implementáciou SAP R/3 sú réžijné náklady pre údržbu systémov vzhľadom k celkovej cene nepomerne vysoké. Málokto si môže dovoliť zamestnať technicky zdatný personál, aby sa venoval údržbe SAP systému len pár dní v mesiaci a pritom bol pripravený pružne a rýchlo reagovať na výpadky aj v mimopracovnej dobe.

Naše servisné centrum je dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Za primeraný paušálny poplatok Vám zaručíme bezproblémový chod Vašich systémov a vykonáme plánovanú údržbu v mimopracovnej dobe tak, aby odstávka nenarušila chod spoločnosti a tak neviedla k finančným stratám.

Zaručené reakčné lehoty, rychlé a kvalifikované riešenie problémov a primeraná cena je u nás štandard.