SAP Basis SLA

V malém a středním segmentu firem s implementací SAP R/3 jsou režijní náklady pro údržbu systémů vzhledem k celkové ceně nepoměrně vysoké. Málokdo si může dovolit zaměstnat technicky zdatný personál, aby se věnoval údržbe SAP systému pár dnů v měsíci a přitom byl připraven pružně a rychle reagovat na výpadky i v mimopracovní dobu.

Naše servisní centrum je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za přiměřený paušální poplatek Vám zaručíme bezproblémový chod Vašich systémů a provedeme plánovanou údržbu v mimopracovní době tak, aby odstávka nenarušila chod společnosti a tak nevedla k finančním ztrátám.

Zaručené reakční lhůty, rychlé a kvalifikované řešení problémů a přiměřená cena je u nás standard.